Hội thảo quốc gia "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn" 2018

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn tại Việt Nam, Viện Khoa học và công nghệ quân sự phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại Học Thái Nguyên và các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”.   

Hội thảo là nơi công bố những kết quả nghiên cứu, những triển khai ứng dụng của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu; các giảng viên cũng như sinh viên đang thực hiện, nhằm thúc đẩy và tìm kiếm những trao đổi về mặt học thuật cũng như tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật trong các lĩnh vực Đo lường - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật máy tính và Cơ điện tử. Tuy nhiên Hội thảo cũng không hạn chế nội dung, có thể có cả những hướng nghiên cứu mở rộng khác.

Hội thảo được tổ chức tại Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (số 17 Hoàng Sâm, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) vào ngày 06 - 08 tháng 8 năm 2018. 

Chủ đề hội thảo

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Kỹ thuật máy tính
- Công nghệ thông tin và truyền thông
- Kỹ thuật đo lường, điều khiển và tự động hóa
- Cơ điện tử